Program- og nominasjonsmøte 17. januar 2019

Framlegg til program og valliste 2019

Her finn de programnemnda sitt framlegg til program for nye Sogndal Arbeidarparti og nominasjonsnemnda sitt framlegg til valliste for 2019. 

Medlemmane i  Sogndal, Balestrand og Leikanger Arbeidarparti kan koma med innspel til program- og valliste innan 11. januar. Nemndene vil deretter møtast for å handsame innspela før program- og nominasjonsmøtet som er den 17. januar klokka 18.00 på Villmarka på Leikanger. 

Det vert også høve til å koma med innspel på program- og nominasjonsmøtet.