Sakliste til program- og nominasjonsmøtet 17. Januar

1. Konstituering

1.1 Val av møteleiar

1.2 Val av sekretær

1.3 Val av teljekorps

1.4 Godkjenning av innkalling og sakliste

1.5 Godkjenning av registrerte medlemar 

2. Godkjenning av program

3. Nominasjon

3.1 Tal kumulerte på lista

3.2 Val av ordførarkandidat

3.3 Val av varaordførarkandidat

3.4 Val av øvrige kumulerte kandidatar

3.5 Val av øvrige ukumulerte kandidatar